W  handlu mamy mnóstwo „doskonałych” preparatów , specjalizujących się w czyszczeniu różnych powierzchni, przedmiotów. W telewizyjnej reklamie zdają się czynić cuda a w rzeczywistości, ich skład daleki jest od ideału i często zawierają niebezpieczne odczynniki. Lista szkodliwych chemikaliów zawartych w popularnych środkach czystości jest bardzo długa.

Oczywiście niebezpieczeństwo korzystania z chemicznych środków czystości wzrasta, kiedy jesteśmy wystawieni na ich działanie w niewielkich pomieszczeń jak łazienka.

Dlatego należy przestrzegać zaleceń:

  • a.      Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z preparatem
  • b.      Stosować okulary ochronne albo tarczę twarzową.
  • c.      Używać rękawic ochronnych
  • d.      po zakończeniu prac wywietrzyć pomieszczenie

To nie koniec niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą użycie chemicznych środków czystości, większe problemy mogą pojawić się w przypadku połączenia ze sobą dwóch środków czystości, ponieważ niektóre z obecnych w nich substancji wchodzą w niebezpieczne interakcje.

Aby uniknąć mieszania substancji wchodzących ze sobą w interakcje, należy podzielić prace sprzątające na etapy aby uniknąć łączenia różnych preparatów. Błędem jest wycieranie armatury tą samą szmatką, która chwilę wcześniej miała kontakt z płynem do mycia luster.

Przykładem jest łączenie preparatów zawierających chlor i amoniak, w wyniku czego wytwarzają się silnie drażniące opary, wywołujące nudności, kaszel i problemy ze wzrokiem. Podrażnieniem skóry lub oczu może skończyć się także zmieszanie chloru z kwasami.

Niektóre z preparatów, w połączeniu z innymi tworzą mieszanki wybuchowe i nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.